0 0,00 

Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

View Cart Checkout

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία μας σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων –GDPR) καθώς και του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Η  MGL PARTS ΙΚΕ επιβεβαιώνει ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνον κατόπιν δικής τους ρητής ειδικής συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που σχετίζονται με τις συναλλαγές με τους χρήστες της ιστοσελίδας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ή από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση προβλέπεται από το νόμο ή δυνάμει δικαστικής απόφασης, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, το www.mglparts.com δεν συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, όπως τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα θρησκευτικά ή πολιτικά φρονήματα, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, το ποινικό μητρώο κ.λ.π..

Η εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων και ατόμων ανίκανων προς σύναψη συμβάσεων, καθώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και συνακόλουθης συλλογής προσωπικών δεδομένων από αυτές τις κατηγορίες ατόμων, εκλαμβάνεται ως δεδομένη η συναίνεση του νόμιμου κηδεμόνα ή συμπαραστάτη του ατόμου, καθόσον το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι σε θέση να ταυτοποιεί την ηλικία των χρηστών. Για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται χωρίς αυτή την συγκατάθεση, ευθύνεται αποκλειστικά ο κηδεμόνας ή συμπαραστάτης του ατόμου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος “MGL PARTS”, δηλαδή το πρόσωπο που αποφασίζει για το ποια δεδομένα πρέπει να συλλεγούν, τον τρόπο και τον σκοπό επεξεργασίας, είναι η εταιρεία «MGL PARTS ΙΚΕ», τηλ. +30.2310.554556, email: info@mglparts.com, ΑΦΜ 800797868, που εδρεύει στην οδό Αγ. Δημητρίου 28, T.K.54630, Θεσσαλονίκη, Γ.Ε.ΜΗ.: 141238604000.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

Τα  δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα «MGL PARTS» είναι όσα μας παρέχονται για την ολοκλήρωση της αγοράς προϊόντων και όσα συγκεντρώνονται κατά την περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπο και κατά τη χρήση των διάφορων υπηρεσιών που αυτός προσφέρει. Συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις στις οποίες γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

Α. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όταν ο χρήστης επιθυμεί να προβεί σε παραγγελία προϊόντων, η δήλωση των προσωπικών στοιχείων είναι απαραίτητη. Για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών ζητείται από τους χρήστες να δηλώσουν Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο, Διεύθυνση.  Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται διότι είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς.

Επίσης, κατά την πραγματοποίηση του συμβολαίου αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα και εφόσον η MGL PARTS ΙΚΕ έχει συλλέξει με ως άνω αναφερόμενο νόμιμο τρόπο  την ηλεκτρονική διεύθυνση του αγοραστή, ενημερώνει με ειδικό μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη ότι έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το e-mail για διαφημιστικούς σκοπούς αν ο αγοραστής δεν αντιταχθεί στη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην e-Privacy Οδηγία 2002/58/ΕΚ, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με την 2009/136/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση του e-mail στο πλαίσιο αυτό δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα  να αποστέλλει διαφημιστικά μηνύματα μόνο για παρόμοια προϊόντα και ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης μπορεί να διαγραφεί εύκολα και γρήγορα ανά πάσα στιγμή, πατώντας την επιλογή «διαγραφή» που δίδεται σε κάθε μήνυμα.

B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (PERSONAL ACCOUNT)

Κάθε επισκέπτης του www.mglparts.com, εφόσον επιθυμεί και δώσει τη ρητή συναίνεσή του, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό ως χρήστης-μέλος της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα που παρέχονται στην “MGL PARTS” σε περίπτωση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού είναι Όνομα, Επώνυμο, Email και ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται προκειμένου να επιταχύνεται η πραγματοποίηση των αγορών του χρήστη, διότι μέσω της αποθήκευσής τους, ο αγοραστής δεν χρειάζεται να συμπληρώνει εκ νέου τα πεδία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, καθώς αυτά εμφανίζονται αυτομάτως συμπληρωμένα. Εκτός αυτού, μέσω της υπηρεσίας αυτής η εταιρεία συλλέγει στοιχεία για τις προτιμήσεις των αγοραστών-χρηστών, ούτως ώστε να μπορεί να παρουσιάζει περισσότερο προσωποποιημένες  προτάσεις και προσφορές.

Τον προσωπικό του αυτόν λογαριασμό ο επισκέπτης μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και σε μεταγενέστερες αγορές από το www.mglparts.com. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού τους και οποιασδήποτε παραβίασης ασφάλειας, τα μέλη οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η MGL PARTS ΙΚΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, η MGL PARTS ΙΚΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερόμενου φορέα των δεδομένων.

H εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της ιστοσελίδας στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Γ. NEWSLETTER

Το www.mglparts.com παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν μέσω γνωστοποίησης του email τους στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του. Η εγγραφή αυτή εξυπηρετεί σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας και προώθησης των υπηρεσιών του www.mglparts.com, την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα, τις προσφορές, για ενδεχόμενη διενέργεια διαγωνισμών, την προσφορά εκπτωτικών κουπονιών, καθώς και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του www.mglparts.com από απόσταση. Η εγγραφή στο newsletter ισοδυναμεί με συγκατάθεση του χρήστη για την αποστολή όλων των ως άνω αναφερόμενων πληροφοριών που αφορούν το www.mglparts.com, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στο προσωπικό του email. Η συγκατάθεση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή οποτεδήποτε μέσω της επιλογής «απεγγραφή» στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος.

Δ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ-ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για την αλληλογραφία με την εταιρεία μας (π.χ. για την υποβολή παραπόνων, για την λήψη ενημερωτικού/προωθητικού υλικού κ.ά.) θα πρέπει επίσης να μας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών (ονοματεπώνυμο, email).

E. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σε περίπτωση παρουσίασης προβλημάτων αναφορικά με τις παραγγελίες ή τις υπηρεσίες που προσφέρει το www.mglparts.com ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία μέσω email ή τηλεφωνικώς για να ζητήσει την επίλυση του προβλήματος, παρέχοντας το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.

ΣΤ. COOKIES

Το www.mglparts.com έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που στέλνονται από μια ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή κατά την περιήγηση του χρήστη στο διαδίκτυο. Τα Cookies είναι σχεδιασμένα ως αξιόπιστοι μηχανισμοί για να θυμούνται οι ιστοσελίδες πληροφορίες (όπως τα προϊόντα που προστίθενται στο καλάθι αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα) ή για να καταγράφουν το ιστορικό περιήγησης του χρήστη (περιλαμβανομένης της καταγραφής των ιστοσελίδων που επισκέφτηκε στο παρελθόν).

Η εγκατάσταση των Cookies είναι δυνατή μόνο μετά από κατάλληλη ενημέρωση του καταναλωτή και αφού έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή του. Το www.mglparts.com επιτρέπει στους χρήστες να συνεχίσουν την περιήγηση χωρίς την αποστολή των Cookies στον διακομιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τα cookies δείτε εδώ www.aboutcookies.org.

Ζ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (IP)

 Το www.mglparts.com συλλέγει πληροφορίες κατά την περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα, όπως άλλες σελίδες που επισκέπτεται και τις αποθηκεύει στον διακομιστή προκειμένου να σημειωθεί η αλληλεπίδραση του www.mglparts.com με άλλες σελίδες.

Επίσης, το www.mglparts.com χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης  μεταχειρίζεται την ιστοσελίδα, όπως τα προϊόντα που επιλέγει να δει ή τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί προκειμένου να πραγματοποιήσει αναλύσεις και στατιστικές έρευνες για να βελτιώσει την προσφορά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος, η εταιρεία μας, κατά την πλοήγηση των χρηστών στο κατάστημα με χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού, δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή τους, τον φυλλομετρητή τους (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου διαδικτύου (IP) για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

Η.  PLUG-INS ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνονται διεπαφές εφαρμογών μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή πρόσθετα plug-ins υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες Meta, Twitter κλπ. Με τα πρόσθετα αυτά μεταφέρονται πληροφορίες στην αντίστοιχη πλατφόρμα, όπως ο αριθμός ταυτοποίησης χρήστη της πλατφόρμας, οι ιστοσελίδες που έχει επισκεφτεί κλπ. Τα plug-ins διέπονται από την πολιτική προστασίας δεδομένων της εκάστοτε υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την www.mglparts.com επεξεργάζεται το εξουσιοδοτημένο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας MGL PARTS IKE σύμφωνα με τις ρητές εντολές που λαμβάνει από την εταιρεία, τηρώντας αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Κάποια από τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε τρίτους με τους οποίους η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας και τους έχει εξουσιοδοτήσει ειδικά για να αναλαμβάνουν κάποιο κομμάτι της εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών που προσφέρει η MGL PARTS, όπως επίσης και σε ειδικούς επαγγελματίες στους οποίους η εταιρεία διαβιβάζει τα δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιήσει της υποχρεώσεις της που επιβάλλονται εκ του νόμου (φορολογικές-λογιστικές) ή να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα και τις αξιώσεις της, όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο. Τα τρίτα αυτά άτομα επεξεργάζονται τα δεδομένα υπό τις ειδικές εντολές και την εποπτεία της MGL PARTS,  εκτελούν την επεξεργασία μόνο στο μέτρο που επιβάλλεται κατ’ ελάχιστον από το σκοπό της σύμβασης που έχουν συνάψει με την εταιρεία και διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία τους γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

Οι κατηγορίες των τρίτων ατόμων είναι οι εξής:

1)Πάροχος διαδικτύου

Ο πάροχος διαδικτύου προσφέρει στην εταιρεία την πρόσβαση στο ίντερνετ που είναι απαραίτητη για την ύπαρξη του ηλεκτρονικού καταστήματος και αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική του λειτουργία.

2)Πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής

Ο πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής είναι ο υπεύθυνος σχεδιασμού και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και έχει πρόσβαση στα δεδομένα που συγκεντρώνονται από αυτό προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αυτό προσφέρει, να αναβαθμίζει τη λειτουργία του και να επιδιορθώνει βλάβες που τυχόν προκύπτουν.

3)Εταιρεία courier

Οι εταιρείες courier λαμβάνουν από την εταιρεία το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των αγοραστών, προκειμένου να μεταφέρουν με ασφάλεια το προϊόν της παραγγελίας στα χέρια του καταναλωτή, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η σύμβαση της πώλησης.

4)Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο που αναλαμβάνει την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία των τιμολογίων πώλησης που συνάπτει η εταιρεία με τους αγοραστές, ούτως ώστε να εξασφαλίζει τη δήλωση των στοιχείων αυτών στους νόμιμους μηχανισμούς καταγραφής και ελέγχου των εισοδημάτων των επιχειρήσεων.

5)Νομικός Σύμβουλος

Ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία των πελατών της εταιρείας σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των όρων του ηλεκτρονικού καταστήματος,  κατά το ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιας έκνομης ενέργειας, σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση της πώλησης και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο να ασκηθούν ή να προστατευθούν οι νόμιμες αξιώσεις και τα δικαιώματα της εταιρείας.

6)Άλλες περιπτώσεις

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφερθούν σε δημόσιες και δικαστικές αρχές όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο σύμφωνα με το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης/διαταγής  προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκληματικές ενέργειες ή παραβιάσεις των ατομικών δικαιωμάτων και προσβολές  της δημόσιας ασφάλειας.

ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται φυλάσσονται για χρονικό διάστημα που ποικίλει ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.

Α) Τα δεδομένα που συλλέγονται για την ολοκλήρωση των συμβάσεων αγοράς προϊόντων διατηρούνται για 6 έτη από την ημέρα έκδοσής τους, σύμφωνα με την κατά το νόμο υποχρέωση φύλαξης των λογιστικών στοιχείων.

Β) Τα δεδομένα του προσωπικού λογαριασμού φυλάσσονται μέχρι ο χρήστης να ζητήσει την απενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Γ) Δεδομένα που συγκεντρώνονται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων παραμένουν στο αρχείο μέχρι ο κάτοχος να ζητήσει τη διαγραφή του από τη λίστα.

Δ) Τα δεδομένα που συλλέγονται από την υπηρεσία της εξυπηρέτησης πελατών διατηρούνται μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα που έχει υποβληθεί.

Ε) Δεδομένα που συγκεντρώνονται κατά την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρούνται μέχρι 2 έτη μετά την τελευταία επίσκεψη.

Ζ) Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών φυλάσσονται μέχρι την ολοκληρωτική αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κάθε χρήστης του δικτυακού μας τόπου δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που έχει χορηγήσει στο www.mglparts.com.,  δηλαδή να πληροφορηθεί για ποια δεδομένα του φυλάσσονται, αν αυτά υφίστανται επεξεργασία και τι είδους, όπως επίσης και να πληροφορηθεί για τον τρόπο αρχικής απόκτησής τους

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

 Κάθε χρήστης του www.mglparts.com. Δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων του που διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας.

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Κάθε χρήστης του www.mglparts.com. δικαιούται να ζητήσει τη μερική η συνολική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων που διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας.

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή όταν είναι παράνομη ή όταν επιθυμούν να γίνεται επεξεργασία μόνο στο βαθμό που οι ίδιοι επιτρέπουν.

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα δεδομένα τους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή και να ζητήσουν να διαβιβαστούν τα δεδομένα τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Κάθε χρήστης του www.mglparts.com. έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την επεξεργασία των δεδομένων του, εκτός αν υφίσταται υποχρέωση επεξεργασίας που επιβάλλεται από το νόμο, η οποία υπερισχύει του δικαιώματος εναντίωσης.

Εάν επιλέξετε να ασκήσετε τα παραπάνω  δικαιώματά σας, το www.monzouzou.com θα ενεργήσει έτσι ώστε να ικανοποιήσει το αίτημά σας άμεσα. Η πραγματοποίηση της αλλαγής γίνεται εντός μηνός από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης το www.mglparts.com ενημερώνει άμεσα τον χρήστη για την παράταση του χρόνου εκπλήρωσης του αιτήματος. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να καταργήσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μέσω τηλεφώνου ή email. Κάτοχος και υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς είναι η MGL PARTS ΙΚΕ, στην έδρα της οποίας είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας κα Δέσποινα Πετροπούλου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση depedpo@gmail.com.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κηφισίας 1-3, τ.κ. 11523, τηλ 2106475600, Fax: 2106475608 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.  

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το www.mglparts.com!