0 0,00 

Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

View Cart Checkout

Όροι και Προϋποθέσεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήρθατε στο www.mglparts.com.

To www.mglparts.com είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης ανταλλακτικών αυτοκινήτων μέσω του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρεία «MGL PARTS ΙΚΕ», τηλ. +30.2310.554556, email: info@mglparts.com, ΑΦΜ 800797868, που εδρεύει στην οδό Αγ. Δημητρίου 28, T.K.54630, Θεσσαλονίκη, Γ.Ε.ΜΗ.: 141238604000.

Πριν την περιήγηση στον δικτυακό μας τόπο και την είσοδο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια και που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οι οποίοι είναι σε κάθε περίπτωση δεσμευτικοί και συνεπάγονται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση για όσους επιθυμούν να προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την επιχείρησή μας. Οι παρακάτω όροι, συνιστούν τις προϋποθέσεις με τις οποίες συναλλάσσεται η MGL PARTS ΙΚΕ, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή, την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Υπουργική Απόφαση 31619οικ/2017 – Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Οι όροι αυτοί καθορίζουν την έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της εταιρείας μας έναντι των χρηστών της ιστοσελίδας της, καθώς και έναντι όσων επιθυμούν να προμηθευτούν προϊόντα μέσω του e-shop διαμορφώνοντας και διέποντας την όποια συναλλακτική σχέση δημιουργηθεί εφεξής, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την ενημέρωση των χρηστών για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμούν να προμηθευτούν από την εταιρεία μας. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του, τους όρους πωλήσεων και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω αυτού, καλείστε, πριν προχωρήσετε την περιήγησή σας ή την χρήση του, να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@mglparts.com, ή τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο της εταιρείας +30.2310.554556 , ή στην ως άνω ταχυδρομική μας διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη.

Η πρόσβαση στη σελίδα του www.mglparts.com δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISPs) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

Η MGL PARTS ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τους εμπορικούς νόμους. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τους όρους αυτούς σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να είστε συνεχώς ενήμεροι για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων εκ μέρους σας.

Η εταιρεία μας ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η αγορά εμπορευμάτων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος επιτρέπεται μόνο σε χρήστες που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις κι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα όπως ορίζεται στην ελληνική νομοθεσία. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη χρήση του δικτυακού τόπου από ανήλικους, καθότι δεν είναι σε θέση να πιστοποιεί την ταυτότητα των επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση, παρέχουμε προσεκτικές και ακριβείς περιγραφές των προϊόντων κατά τρόπο εύληπτο, ώστε να μην είναι δυνατόν κανείς να παραπλανηθεί όσον αφορά το πραγματικό μέγεθος, την αξία, την ποιότητα και την αυθεντικότητα κάθε προϊόντος.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού του δικτυακού τόπου, του πληροφοριακού υλικού, των γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων εικόνων, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της MGL PARTS ΙΚΕ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading (εκτός από τα σημεία που επιτρέπουμε), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Ενδεχόμενη αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της MGL PARTS ΙΚΕ. Το λογότυπο και διακριτικό γνώρισμα MGL PARTS που αντιπροσωπεύει την MGL PARTS ΙΚΕ, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικό εμπορικό σήμα της MGL PARTS ΙΚΕ και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή του στις ιστοσελίδες www.mglparts.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Οι απεικονίσεις, τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα των εταιρειών που εκτίθενται στο www.mglparts.com, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των εν λόγω εταιρειών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προϊόντα της MGL PARTS είναι άριστης ποιότητας συμβατά προϊόντα aftermarket, εγγυημένων κατασκευαστικών εταιρειών που  δεν αποτελούν αποκλειστικούς προμηθευτές, διανομείς και κατασκευαστές των αυτοκινητοβιομηχανιών. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εντός του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος αναφορά σε επώνυμους κατασκευαστές γίνεται για λόγους συμβατότητας και μόνο. Τα προϊόντα αυτά δεν κατασκευάζονται από τους επώνυμους αυτούς κατασκευαστές, αλλά είναι ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας των εξαρτημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη συναρμολόγηση του εκάστοτε οχήματος από την κατασκευάστρια εταιρεία και ανταποκρίνονται πλήρως στα πρότυπα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα ο Κανονισμός 461/2010 «για τη λειτουργία της Ε.Ε. σε ορισμένες κατηγορίες καθέτων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας».

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία μας σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων –GDPR) καθώς και του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Η  MGL PARTS ΙΚΕ επιβεβαιώνει ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνον κατόπιν δικής τους ρητής ειδικής συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που σχετίζονται με τις συναλλαγές με τους χρήστες της ιστοσελίδας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ή από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση προβλέπεται από το νόμο ή δυνάμει δικαστικής απόφασης, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος www.mglparts.com δεν συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, όπως τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα θρησκευτικά ή πολιτικά φρονήματα, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, το ποινικό μητρώο κ.λ.π.

Η εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων και ατόμων ανίκανων προς σύναψη συμβάσεων, καθώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και συνακόλουθης συλλογής προσωπικών δεδομένων από αυτές τις κατηγορίες ατόμων, εκλαμβάνεται ως δεδομένη η συναίνεση του νόμιμου κηδεμόνα ή συμπαραστάτη του ατόμου, καθόσον το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι σε θέση να ταυτοποιεί την ηλικία των χρηστών. Για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται χωρίς αυτή την συγκατάθεση, ευθύνεται αποκλειστικά ο κηδεμόνας ή συμπαραστάτης του ατόμου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος “MGL PARTS”, δηλαδή το πρόσωπο που αποφασίζει για το ποια δεδομένα πρέπει να συλλεγούν, τον τρόπο και τον σκοπό επεξεργασίας, είναι η εταιρεία «MGL PARTS ΙΚΕ», τηλ. +30.2310.554556, email: info@mglparts.com, ΑΦΜ 800797868, που εδρεύει στην οδό Αγ. Δημητρίου 28, T.K.54630, Θεσσαλονίκη, Γ.Ε.ΜΗ.: 141238604000

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα  δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα «MGL PARTS» είναι όσα μας παρέχονται για την ολοκλήρωση της αγοράς προϊόντων και όσα συγκεντρώνονται κατά την περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπο και κατά τη χρήση των διάφορων υπηρεσιών που αυτός προσφέρει. Συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις στις οποίες γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

Α. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όταν ο χρήστης επιθυμεί να προβεί σε παραγγελία προϊόντων, η δήλωση των προσωπικών στοιχείων είναι απαραίτητη. Για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών ζητείται  από τους χρήστες να δηλώσουν Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο, Διεύθυνση.  Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται διότι είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς.

Επίσης, κατά την πραγματοποίηση του συμβολαίου αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα και εφόσον η MGL PARTS ΙΚΕ έχει συλλέξει με ως άνω αναφερόμενο νόμιμο τρόπο  την ηλεκτρονική διεύθυνση του αγοραστή, ενημερώνει με ειδικό μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη ότι έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το e-mail για διαφημιστικούς σκοπούς αν ο αγοραστής δεν αντιταχθεί στη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην e-Privacy Οδηγία 2002/58/ΕΚ, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με την 2009/136/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση του e-mail στο πλαίσιο αυτό δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα  να αποστέλλει διαφημιστικά μηνύματα μόνο για παρόμοια προϊόντα και ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης μπορεί να διαγραφεί εύκολα και γρήγορα ανά πάσα στιγμή, πατώντας την επιλογή «διαγραφή» που δίδεται σε κάθε μήνυμα.

B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (PERSONAL ACCOUNT)

Κάθε επισκέπτης του www.mglparts.com, εφόσον επιθυμεί και δώσει τη ρητή συναίνεσή του, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό ως χρήστης-μέλος της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα που παρέχονται στην “MGL PARTS” σε περίπτωση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού είναι Όνομα, Επώνυμο, Email και ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται προκειμένου να επιταχύνεται η πραγματοποίηση των αγορών του χρήστη, διότι μέσω της αποθήκευσής τους, ο αγοραστής δεν χρειάζεται να συμπληρώνει εκ νέου τα πεδία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, καθώς αυτά εμφανίζονται αυτομάτως συμπληρωμένα. Εκτός αυτού, μέσω της υπηρεσίας αυτής η εταιρεία συλλέγει στοιχεία για τις προτιμήσεις των αγοραστών-χρηστών, ούτως ώστε να μπορεί να παρουσιάζει περισσότερο προσωποποιημένες  προτάσεις και προσφορές.

Τον προσωπικό του αυτόν λογαριασμό ο επισκέπτης μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και σε μεταγενέστερες αγορές από το www.mglparts.com. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού τους και οποιασδήποτε παραβίασης ασφάλειας, τα μέλη οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η MGL PARTS ΙΚΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, η MGL PARTS ΙΚΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερόμενου φορέα των δεδομένων.

H εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της ιστοσελίδας στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Γ. NEWSLETTER

Το www.mglparts.com παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν μέσω γνωστοποίησης του email τους στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του. Η εγγραφή αυτή εξυπηρετεί σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας και προώθησης των υπηρεσιών του www.mglparts.com, την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα, τις προσφορές, για ενδεχόμενη διενέργεια διαγωνισμών, την προσφορά εκπτωτικών κουπονιών, καθώς και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του www.mglparts.com από απόσταση. Η εγγραφή στο newsletter ισοδυναμεί με συγκατάθεση του χρήστη για την αποστολή όλων των ως άνω αναφερόμενων πληροφοριών που αφορούν το www.mglparts.com, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στο προσωπικό του email. Η συγκατάθεση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή οποτεδήποτε μέσω της επιλογής «απεγγραφή» στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος.

Δ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ-ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για την αλληλογραφία με την εταιρεία μας (π.χ. για την υποβολή παραπόνων, για την λήψη ενημερωτικού/προωθητικού υλικού κ.ά.) θα πρέπει επίσης να μας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών (ονοματεπώνυμο, email).

Ε. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σε περίπτωση παρουσίασης προβλημάτων αναφορικά με τις παραγγελίες ή τις υπηρεσίες που προσφέρει το www.mglparts.com ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία μέσω email ή τηλεφωνικώς για να ζητήσει την επίλυση του προβλήματος, παρέχοντας το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.

ΣΤ. COOKIES

Το www.mglparts.com έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που στέλνονται από μια ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή κατά την περιήγηση του χρήστη στο διαδίκτυο. Τα Cookies είναι σχεδιασμένα ως αξιόπιστοι μηχανισμοί για να θυμούνται οι ιστοσελίδες πληροφορίες (όπως τα προϊόντα που προστίθενται στο καλάθι αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα) ή για να καταγράφουν το ιστορικό περιήγησης του χρήστη (περιλαμβανομένης της καταγραφής των ιστοσελίδων που επισκέφτηκε στο παρελθόν).

Η εγκατάσταση των Cookies είναι δυνατή μόνο μετά από κατάλληλη ενημέρωση του καταναλωτή και αφού έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή του. Το www.mglparts.com επιτρέπει στους χρήστες να συνεχίσουν την περιήγηση χωρίς την αποστολή των Cookies στον διακομιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τα cookies δείτε εδώ: www.aboutcookies.org

Ζ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (IP)

Το www.mglparts.com συλλέγει πληροφορίες κατά την περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα, όπως άλλες σελίδες που επισκέπτεται και τις αποθηκεύει στον διακομιστή προκειμένου να σημειωθεί η αλληλεπίδραση του www.mglparts.com με άλλες σελίδες.

Επίσης, το www.mglparts.com χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης  μεταχειρίζεται την ιστοσελίδα, όπως τα προϊόντα που επιλέγει να δει ή τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί προκειμένου να πραγματοποιήσει αναλύσεις και στατιστικές έρευνες για να βελτιώσει την προσφορά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος, η εταιρεία μας, κατά την πλοήγηση των χρηστών στο κατάστημα με χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού, δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή τους, τον φυλλομετρητή τους (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου διαδικτύου (IP) για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

Η.  PLUG-INS ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνονται διεπαφές εφαρμογών μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή πρόσθετα plug-ins υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες Meta, Twitter κλπ. Με τα πρόσθετα αυτά μεταφέρονται πληροφορίες στην αντίστοιχη πλατφόρμα, όπως ο αριθμός ταυτοποίησης χρήστη της πλατφόρμας, οι ιστοσελίδες που έχει επισκεφτεί κλπ. Τα plug-ins διέπονται από την πολιτική προστασίας δεδομένων της εκάστοτε υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την www.mglparts.com επεξεργάζεται το εξουσιοδοτημένο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας MGL PARTS IKE σύμφωνα με τις ρητές εντολές που λαμβάνει από την εταιρεία, τηρώντας αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Κάποια από τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε τρίτους με τους οποίους η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας και τους έχει εξουσιοδοτήσει ειδικά για να αναλαμβάνουν κάποιο κομμάτι της εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών που προσφέρει η MGL PARTS , όπως επίσης και σε ειδικούς επαγγελματίες στους οποίους η εταιρεία διαβιβάζει τα δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιήσει της υποχρεώσεις της που επιβάλλονται εκ του νόμου (φορολογικές-λογιστικές) ή να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα και τις αξιώσεις της, όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο. Τα τρίτα αυτά άτομα επεξεργάζονται τα δεδομένα υπό τις ειδικές εντολές και την εποπτεία της MGL PARTS,  εκτελούν την επεξεργασία μόνο στο μέτρο που επιβάλλεται κατ’ ελάχιστον από το σκοπό της σύμβασης που έχουν συνάψει με την εταιρεία και διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία τους γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

Οι κατηγορίες των τρίτων ατόμων είναι οι εξής:

1)Πάροχος διαδικτύου

Ο πάροχος διαδικτύου προσφέρει στην εταιρεία την πρόσβαση στο ίντερνετ που είναι απαραίτητη για την ύπαρξη του ηλεκτρονικού καταστήματος και αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική του λειτουργία.

2)Πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής

Ο πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής είναι ο υπεύθυνος σχεδιασμού και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και έχει πρόσβαση στα δεδομένα που συγκεντρώνονται από αυτό προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αυτό προσφέρει, να αναβαθμίζει τη λειτουργία του και να επιδιορθώνει βλάβες που τυχόν προκύπτουν.

3)Εταιρεία courier

Οι εταιρείες courier λαμβάνουν από την εταιρεία το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των αγοραστών, προκειμένου να μεταφέρουν με ασφάλεια το προϊόν της παραγγελίας στα χέρια του καταναλωτή, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η σύμβαση της πώλησης.

4)Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο που αναλαμβάνει την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία των τιμολογίων πώλησης που συνάπτει η εταιρεία με τους αγοραστές, ούτως ώστε να εξασφαλίζει τη δήλωση των στοιχείων αυτών στους νόμιμους μηχανισμούς καταγραφής και ελέγχου των εισοδημάτων των επιχειρήσεων.

5)Νομικός Σύμβουλος

Ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία των πελατών της εταιρείας σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των όρων του ηλεκτρονικού καταστήματος,  κατά το ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιας έκνομης ενέργειας, σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση της πώλησης και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο να ασκηθούν ή να προστατευθούν οι νόμιμες αξιώσεις και τα δικαιώματα της εταιρείας.

6)Άλλες περιπτώσεις

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφερθούν σε δημόσιες και δικαστικές αρχές όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο σύμφωνα με το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης/διαταγής  προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκληματικές ενέργειες ή παραβιάσεις των ατομικών δικαιωμάτων και προσβολές  της δημόσιας ασφάλειας.

ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται φυλάσσονται για χρονικό διάστημα που ποικίλει ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.

Α) Τα δεδομένα που συλλέγονται για την ολοκλήρωση των συμβάσεων αγοράς προϊόντων διατηρούνται για 6 έτη από την ημέρα έκδοσής τους, σύμφωνα με την κατά το νόμο υποχρέωση φύλαξης των λογιστικών στοιχείων.

Β) Τα δεδομένα του προσωπικού λογαριασμού φυλάσσονται μέχρι ο χρήστης να ζητήσει την απενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Γ) Τα δεδομένα που συλλέγονται για το ενημερωτικό δελτίο και την υπηρεσία my car διατηρούνται μέχρι ο χρήστης να αιτηθεί την απεγγραφή του από αυτά.

Δ) Δεδομένα που συγκεντρώνονται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων παραμένουν στο αρχείο μέχρι ο κάτοχος να ζητήσει τη διαγραφή του από τη λίστα.

Ε) Τα δεδομένα που συλλέγονται από την υπηρεσία της εξυπηρέτησης πελατών διατηρούνται μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα που έχει υποβληθεί.

ΣΤ) Δεδομένα που συγκεντρώνονται κατά την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρούνται μέχρι 2 έτη μετά την τελευταία επίσκεψη.

Ζ) Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών φυλάσσονται μέχρι την ολοκληρωτική αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κάθε χρήστης του δικτυακού μας τόπου δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που έχει χορηγήσει στο www.mglparts.com.,  δηλαδή να πληροφορηθεί για ποια δεδομένα του φυλάσσονται, αν αυτά υφίστανται επεξεργασία και τι είδους, όπως επίσης και να πληροφορηθεί για τον τρόπο αρχικής απόκτησής τους.

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

 Κάθε χρήστης του www.mglparts.com. Δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων του που διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας.

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Κάθε χρήστης του www.mglparts.com. δικαιούται να ζητήσει τη μερική η συνολική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων που διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας.

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή όταν είναι παράνομη ή όταν επιθυμούν να γίνεται επεξεργασία μόνο στο βαθμό που οι ίδιοι επιτρέπουν.

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα δεδομένα τους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή και να ζητήσουν να διαβιβαστούν τα δεδομένα τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Κάθε χρήστης του www.mglparts.com. έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την επεξεργασία των δεδομένων του, εκτός αν υφίσταται υποχρέωση επεξεργασίας που επιβάλλεται από το νόμο, η οποία υπερισχύει του δικαιώματος εναντίωσης.

Εάν επιλέξετε να ασκήσετε τα παραπάνω  δικαιώματά σας, το www.mglparts.com θα ενεργήσει έτσι ώστε να ικανοποιήσει το αίτημά σας άμεσα. Η πραγματοποίηση της αλλαγής γίνεται εντός μηνός από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης το www.mglparts.com ενημερώνει άμεσα τον χρήστη για την παράταση του χρόνου εκπλήρωσης του αιτήματος. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να καταργήσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μέσω τηλεφώνου ή email. Κάτοχος και υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς είναι η MGL PARTS ΙΚΕ, στην έδρα της οποίας είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας κα Δέσποινα Πετροπούλου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση depedpo@gmail.com.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κηφισίας 1-3, τ.κ. 11523, τηλ 2106475600, Fax: 2106475608 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.  

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών των χρηστών της ιστοσελίδας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η εταιρεία προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, με υψηλά επίπεδα κρυπτογράφησης (Πρωτόκολλο Κρυπτογράφησης SSL-128 bit). Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται και στην περίπτωση της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστη που επιλέγει να γίνει χρήστης-μέλος της ιστοσελίδας και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την εταιρεία βάσει του προσωπικού του λογαριασμού. Για την αναγνώριση κάθε πελάτη απαιτείται ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που ο χρήστης τους καταχωρεί του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο χρήστης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίησή μας..

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή/μέλος είναι εμπιστευτικές και η εταιρεία κάνει χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Καμιά πληροφορία των πελατών δεν χρησιμοποιείται από τρίτους. Κάθε πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους ή τη διαγραφή τους. Για την ασφάλεια κάθε χρήστη, πρέπει ο ίδιος να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

To ηλεκτρονικό μας κατάστημα και η MGL PARTS ΙΚΕ επιτρέπει τη συναλλαγή μέσω του συστήματος του PAYPAL. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής, η οικονομική συναλλαγή γίνεται απευθείας στo PAYPAL. Κατά τη διάρκεια της online πληρωμής ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης, που ανήκει αποκλειστικά στο PAYPAL, το οποίο αναλαμβάνει πλήρως την πληρωμή και ειδοποιεί το www.mglparts.com όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Ενόψει των ανωτέρω η MGL PARTS ΙΚΕ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, από αιτία που έχει σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας της PAYPAL, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη για τη φύλαξη και τη διασφάλιση των στοιχείων που της παραχωρούνται. Η MGL PARTS ΙΚΕ τέλος, δεν ευθύνεται ούτε για ζημία που προκύπτει σε τυχόν λογαριασμό του εκάστοτε χρήστη του PAYPAL κατά ενδεχόμενη συναλλαγή του με την εταιρεία, καθόσον υπεύθυνη για την ασφαλή φύλαξη και λειτουργία του εν λόγω λογαριασμού είναι αποκλειστικά η PAYPAL.

5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πώς μπορείτε να παραγγείλετε;

Οι παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα πατώντας αρχικά το εικονίδιο της κατηγορίας προϊόντων που σας ενδιαφέρει, επιλέγοντας αμέσως μετά το συγκεκριμένο προϊόν που σας εξυπηρετεί, έτσι ώστε να φανούν στην οθόνη τα επιμέρους χαρακτηριστικά του, ρυθμίζοντας αργότερα την ποσότητα που επιθυμείτε με τα εικονίδια +/- και ολοκληρώνοντας την επιλογή σας πατώντας το εικονίδιο «καλάθι». Στη συνέχεια πρέπει να μεταφερθείτε στο εσωτερικό του καλαθιού αγορών σας πατώντας τη σχετική ένδειξη που βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας και να πατήσετε «αγορά». Εφόσον θέλετε να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ένδειξη Χ στην «ποσότητα». Αμέσως μετά, κάνετε κλικ στην επιλογή «χρήση κουπονιού» αν διαθέτετε κάποιο εκπτωτικό κουπόνι ή «εκτίμηση κόστους αποστολή & σχετικών φόρων» αν θέλετε να προχωρήσετε στην αγορά χωρίς κουπόνι και πατάτε «αγορά». Στην επόμενη σελίδα θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τρόπο αγοράς είτε ως χρήστης της σελίδας είτε ως επισκέπτης και αφού κάνετε τη σχετική επιλογή σας ζητείται η συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων και των στοιχείων αποστολής. Πατώντας το εικονίδιο «συνέχεια» επιλέγετε τρόπο πληρωμής, επιλέγετε το εικονίδιο «έχω διαβάσει του όρους χρήσης» και πατάτε «συνέχεια». Ολοκληρώνετε την παραγγελία σας πατώντας «επιβεβαίωση παραγγελίας». Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας κάθε πελάτης λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο email με τον αριθμό παραγγελίας του. Κάθε αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον αριθμό για να ενημερώνεται για την κατάσταση της παραγγελίας του.

Επιπροσθέτως, για όποιον χρήστη δεν  επιθυμεί να αγοράσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος υπάρχει δυνατότητα να γίνουν παραγγελίες είτε τηλεφωνικά στο +30.2310.554556 είτε με αποστολή email στο info@mglparts.com.

Η πληρωμή γίνεται:

α) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σημείωση: ο λογαριασμός στον οποίο πρέπει να γίνει η κατάθεση σας αποστέλλεται με email μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Προσοχή! Η κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό μας λογαριασμό μπορεί να γίνει έως και 2 μέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που δεν γίνει, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.

β) Μέσω του ασφαλούς συστήματος του PAYPAL (για να πληρώσετε θα πρέπει να έχετε ήδη ή να δημιουργήσετε λογαριασμό στο PAYPAL και να επιλέξετε τρόπο πληρωμής είτε καταθέτοντας τα χρήματα είτε χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα).

γ) Με αντικαταβολή (μόνο για παραγγελίες εντός Ελλάδος).

δ) Με πιστωτική κάρτα.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Δύο τρόποι αποστολής είναι διαθέσιμοι:

α) Αποστολή με δικό μας μεταφορικό μέσο μόνο για διευθύνσεις εντός Θεσσαλονίκης, με δωρεάν χρέωση, με παράδοση εντός 2 εργάσιμων ημερών.

β) Αποστολή με τα ΕΛΤΑ (ταχυδρομικά) ή Courier σε όλη την Ελλάδα, με δωρεάν χρέωση ΜΟΝΟ για παραγγελίες που ξεπερνούν το συνολικό κόστος των 50 ευρώ, με παράδοση εντός 3-5 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μικρότερης παραγγελίας το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας ενημερώνει πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας για το ακριβές κόστος των μεταφορικών.

γ) Αποστολή με τα ΕΛΤΑ (ταχυδρομικά) ή Courier στο εξωτερικό, με δωρεάν χρέωση ΜΟΝΟ για παραγγελίες που ξεπερνούν το συνολικό κόστος των 200 ευρώ, με παράδοση εντός 5-15 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μικρότερης παραγγελίας το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας ενημερώνει πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας για το ακριβές κόστος των μεταφορικών.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία παραδίδει τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την ημέρα λήψης της παραγγελίας.

7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας και πριν αυτή ολοκληρωθεί, ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι του επιλέγοντας το εικονίδιο «Χ» στη στήλη της ποσότητας.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας ο χρήστης λαμβάνει αυτοματοποιημένο email το οποίο επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας και θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας. Για την αποφυγή προβλημάτων σε περίπτωση που κάποιος πελάτης θέλει να ακυρώσει μία παραγγελία και πριν σταλεί από την εταιρεία το προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας στο τηλέφωνο +30.2310.554556 ή στέλνοντας email στο info@mglparts.com και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας. Μετά την αποστολή της παραγγελίας δεν είναι δυνατή η ακύρωση, και ο πελάτης θα πρέπει να αποδεχθεί την αγορά του.

8. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το www.mglparts.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Αναφορικά με τους πελάτες που τιμολογούνται με τιμολόγιο χονδρικής και είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος (έχουν δηλαδή προσωπικό λογαριασμό), κατά την είσοδό τους στο κατάστημα και σε κάθε σημείο έκθεσης των προϊόντων μέσα σε αυτό, έχουν τη δυνατότητα να δουν τα προϊόντα με τιμές χωρίς Φ.Π.Α., ενώ το συνολικό ποσό του Φ.Π.Α. που θα κληθούν να πληρώσουν σε περίπτωση ολοκλήρωσης της παραγγελίας τους, εμφανίζεται αθροιστικά για το σύνολο των προϊόντων που έχουν επιλέξει και μόνο στο εσωτερικό του καλαθιού αγορών τους.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ

Για όλα τα προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ισχύει διετής εγγύηση που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (Οδηγία 1999/44/ΕΚ). Στο χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση παρακαλούμε να είστε προετοιμασμένοι να παρουσιάσετε κάποιο αποδεικτικό της αγοράς του προϊόντος (απόδειξη/ τιμολόγιο) σε περίπτωση που προκύψει εμφανής δυσλειτουργία και κριθεί απαραίτητη επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος.

10. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την σύμβαση και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, συμπληρώνοντας  και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο υπαναχώρησης το οποίο σε ηλεκτρονική μορφή θα βρει στην ιστοσελίδα μας (σελίδα: Επιστροφές), εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Η επιστροφή των προϊόντων οφείλει να γίνει από τον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην εταιρεία την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, μέσω της αποστολή του σχετικού εντύπου. Η MGL PARTS ΙΚΕ, αμέσως μετά την παραλαβή του εντύπου υπαναχώρησης κοινοποιεί στον πελάτη επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης μέσω email ή τηλεφώνου. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την MGL PARTS ΙΚΕ, η εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα που έχει καταβληθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έχει λάβει πίσω τα προϊόντα. Η εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής, παρά μόνο η αξία των προϊόντων. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην εταιρεία στην αρχική τους συσκευασία και αχρησιμοποίητα.

Εκτός από την παραπάνω περίπτωση, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την αντικατάστασή τους με άλλα ίδια προϊόντα με τα παραγγελθέντα, τη διόρθωσή τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό ή την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος: α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας του παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγμένα υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν που του παραδόθηκε ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του, το προϊόν είναι εντός εγγυήσεως και δεν προβλέπεται διαφορετικά από τη εγγύηση. Σε αυτές τις 2 περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την MGL PARTS ΙΚΕ.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση επιστροφής ή υπαναχώρησης το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο.

Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει τα προϊόντα που προμηθεύτηκε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα επιστροφής που θα βρει στη σελίδα «Επιστροφές». Ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί τηλεφωνικώς στο +30.2310.554556 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@mglparts.com αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς εντός των προθεσμιών που αναφέρονται παραπάνω. Εφόσον ο πελάτης λάβει έγκριση επιστροφής από το κατάστημα, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: Αγ. Δημητρίου 28, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση επιστροφή των χρημάτων γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο πελάτης ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτός είχε επιλέξει να πληρώσει, είτε δηλαδή με κατάθεση στον λογαριασμό μας είτε με αντικαταβολή τοις μετρητοίς είτε μέσω PAYPAL.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε σύμβαση που συνάπτεται με τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος MGL PARTS και όποια διαφορά προκύψει από οποιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα του www.mglparts.com διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ιδίως τους νόμους που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή, την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Υπουργική Απόφαση 31619οικ/2017 – Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο), και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Συμπληρωματικά με την πρόσβαση σε παραδοσιακά δικαστικά μέσα ικανοποίησης, οι καταναλωτές έχουν την επιλογή να απευθύνουν τα παράπονά τους σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (φορείς ΕΕΔ), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 70330οικ/2015.

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή παρέχει επίσης πλατφόρμα εναλλακτικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο  http://ec.europa.eu/odr.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την MGL PARTS ΙΚΕ στο τηλ. +30.2310.554556 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@mglparts.com ή με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση MGL PARTS ΙΚΕ, Αγ. Δημητρίου 28, 54630, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.