Γιατί να διαλέξετε MGL

Εγγυημένη ποιότητα προϊόντων

Συνεχής και άμεση εξυπηρέτηση, πριν και μετά την αγορά

Διαρκής ενημέρωση καταλόγου

Επιλογή των καλύτερων προμηθευτών

Πλήρης τεχνική υποστήριξη

Αποστολές σε όλο τον κόσμο

Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

H MGL PARTS ΙΚΕ σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mglparts.com είναι σύννομο προς τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες». Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας επιβεβαιώνει ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνον κατόπιν δικής τους ρητής ειδικής συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. 

 

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη με τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να την επισκέπτονται χωρίς να αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή την ταυτότητά τους. Ωστόσο, όταν ο χρήστης επιθυμεί να προβεί σε παραγγελία προϊόντων, η δήλωση των προσωπικών στοιχείων είναι απαραίτητη. Για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών θα ζητηθεί από τους χρήστες να δηλώσουν Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, και σε περίπτωση εταιρείας (έκδοση τιμολογίου) επιπλέον Επωνυμία, Αντικείμενο, ΑΦΜ/ΔΟΥ. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που σχετίζονται με τις συναλλαγές με τους χρήστες της ιστοσελίδας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ή από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής) ή που προβλέπονται από το νόμο ή δυνάμει δικαστικής απόφασης. 

 

Παρόλο που η πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι εφικτή και χωρίς την αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων των χρηστών, οι επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα μας, εφόσον αποδεχτούν να αποκαλύψουν ορισμένα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, ανάλογα με την εκάστοτε υπηρεσία που τους ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουν. Οι υπηρεσίες ευτές είναι οι εξής:

 

Α. NEWSLETTER

Το www.mglparts.com παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν μέσω γνωστοποίησης του email τους στο newsletter του. Η εγγραφή αυτή εξυπηρετεί στη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του www.mglparts.com, την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα, τις προσφορές, για ενδεχόμενη διενέργεια διαγωνισμών, καθώς και για τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του www.mglparts.com από απόσταση. Η εγγραφή στο newsletter ισοδυναμεί με συγκατάθεση του χρήστη για την αποστολή όλων των ως άνω αναφερόμενων πληροφοριών που αφορούν το www.mglparts.com, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στο προσωπικό του email.

 

B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (PERSONAL ACCOUNT)

Κάθε επισκέπτης του www.mglparts.com, εφόσον επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό ως χρήστης-μέλος της ιστοσελίδας. Τον προσωπικό του αυτόν λογαριασμό μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και σε μεταγενέστερες αγορές από το www.mglparts.com. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού τους και οποιασδήποτε παραβίασης ασφάλειας τα μέλη οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Log Οut). Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η MGL PARTS ΙΚΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, η MGL PARTS ΙΚΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερόμενου φορέα των δεδομένων. Τέλος, η εταιρεία μας, κατά την πλοήγηση των χρηστών στο κατάστημα με χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού, δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή τους, τον φυλλομετρητή τους (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου διαδικτύου (IP)  για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

 

Γ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Για την αλληλογραφία με την εταιρεία μας (π.χ. για την υποβολή παραπόνων, για απάντηση ερωτημάτων, για την λήψη ενημερωτικού/προωθητικού υλικού κ.ά.) πρέπει επίσης να μας γνωστοποιήθούν τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών (ονοματεπώνυμο, email).

 

Δ. MY CAR

Μέσω της υπηρεσίας My Car, ο χρήστης της ιστοσελίδας μας μπορεί να λαμβάνει χρήσιμες ενημερώσεις για την καλύτερη λειτουργία και συντήρηση του οχηματός του (π.χ. υπενθύμηση ανάγκης πραγματοποίησης ετήσιου service), όπως επίσης και ειδικές συμφέρουσες προσφορές για τον τύπο του αυτοκινήτου του. Για την εγγραφή στην εν λόγω υπηρεσία, απαραίτητη είναι η γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του χρήστη (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email), αλλά και των στοιχείων του οχήματός του (μάρκα, μοντέλο, κυβικά κτλ.), προκειμένου η εταιρεία μας να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε εξατομικευμένη χρήση των πληροφοριών-ενημερώσεων που βρίσκονται στη διάθεσή της προς όφελος του πελάτη σχετικά με το προσωπικό του μέσο μεταφοράς και να μεριμνά για την υπενθύμηση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την καλύτερη λειτουργία του. Η εταιρεία μας επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να διαθέσει τα στοιχεία αυτά για σκοπούς πέραν αυτής της συγκεκριμένης ειδικά εξουσιοδοτημένης χρήσης, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χωρίς τη ρητή και ειδική συναίνεση του χρήστη.

 

Το www.mglparts.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Επίσης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της ιστοσελίδας στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Κάθε χρήστης του δικτυακού μας τόπου δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που έχει χορηγήσει στο www.mglparts.com. Το www.mglparts.com επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί σε αυτό. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.mglparts.com θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να καταργήσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μέσω τηλεφώνου ή email. Κάτοχος και υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς είναι η MGL PARTS ΙΚΕ, στην έδρα της οποίας είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.